Grafika

Venujem sa aj grafike, hlavne tvorbe letákov, plagátov, pozvánok ale aj tvorbe webstránok.